วิธีการใช้สินค้า


วิธีการใช้ War Whey และการเก็บรักษา


• ใช้ War Whey 1-2 ช้อน ผสมกับน้ําเย็นหรือนม 190 มล. 

• ดื่ม 2-3 ครั้ง/วัน เพื่อการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อที่ดีที่สุด

• War Whey ใช้ได้กับทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย
   เพื่อให้  War Whey เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
   ควรเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนดื่มทุกครั้ง

• อุณหภูมิ แสง หรืออากาศ มีผลต่อรสชาติและกลิ่นของ War Whey 
   ควรเก็บให้พ้นจากแสงแดด ความร้อน และควรเก็บในที่แห้ง
   ไม่อับชื้น

• ควรปิดปากถุงให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว